Tilværelsens Gårdhave
Kunsthallen Brænderigården, Viborg.